Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi, üretim veya hizmet kuruluşlarının tüm fonksiyonlarında gelişmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Toplam Kalite Yönetimi şirketlerin varolmalarını sağlayan kârlılık ve rekabet gücü unsurlarını kalitenin sürekli geliştirilmesini sağlayarak arttırabilen çağdaş yönetim felsefesidir. 

Toplam Kalite Yönetimi organizasyon kültüründe topluca bir değişikliği gerektirir. Tüm çalışanların, proseslerin, bütün üretim araçlarının ve ürünlerin bütünleşik halde ele alınarak, "Sürekli Gelişme- Kaizen" anlayışının kuruluşa yerleşmesi ile rekabet gücünün sağlıklı bir şekilde artırılabilmesi mümkün olacaktır.

toplam kalite yönetimi ile ilgili görsel sonucu


Firmaların, iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanması, tüm çalışanlarının katılımının olduğu çalışma ortamı oluşturulması, sürekli iyileştirme çalışmalarının firmada organize edilmesi, firma bünyesinde verilere dayalı bir karar sistemi oluşturulması yöntemin sahiplenme ve liderlik çabalarının desteklenmesi konusundaki çalışmalarda danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Copyright © Z Dijital Yönetim Danışmanlığı 1993-2017 © Tüm hakları saklıdır.

Yandex.Metrica