Yeniden Yapılanma

Günümüzde  küreselleşmenin getirmiş olduğu yoğun rekabet, teknoloji ve dijital platformdaki gelişmeler ve yeni kuşakların yönetim anlayışını değiştirmesi işletmelerin sistemlerini yeniden yapılandırmaya zorlamaktadır. Bu değişime adaptasyon gerçekleştiremeyen ya da yeniden yapılanmayı doğru kurgulamayan işletmeler zaman içerisinde  rekabet güçlerini kaybedecekler ve bir süre sonra pazarda var olamayacaklardır.

yeniden yapılanma ile ilgili görsel sonucu


Kurumların ürettikleri mal ve hizmetlerin niteliklerine uygun olarak, iş gerçekleştirme biçimlerinin analiz edilmesi , verimsizliklerinin tespiti ve ölçümlenmesi, kurumun sektöründe öncü konumda olan firmalarla kıyaslanarak, verimlilik arttırma uygulamalarının teknolojik gelişmelere ve çağın gerektirdiği koşullara uygun olarak firmaya kazandırılması ve organizasyon yapısından kaynaklanan sorunları çözümleyebilecek, uygulanabilir, esnek ve dinamik bir yapının oluşturulması çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Copyright © Z Dijital Yönetim Danışmanlığı 1993-2017 © Tüm hakları saklıdır.

Yandex.Metrica