Çalışma Ortamı Düzeninin Sağlanması (5S)

5S, organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir. Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyileşme amacı güder. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar.

 

1.Adım: Sınıflandırma (SEIRI): Gereksiz olan malzemeler çalışma ortamından uzaklaştırılmalıdır. Fazla, zamanı geçmiş ve ne olduğu belirsiz eşyalara bir işaret koyarak sınıflandırılır ve toplanır.

2.Adım: Sırala-Düzenle (SEITON): Her şeyin bir yeri olmalıdır.Nesnelere kolay ulaşabilmeli ve operatörün fiziksel olarak zorlanmayacağı şekilde olmalıdır.

3.Adım: Sil-Düzenle (SEISO): Temiz olması gereken yer için bazı aşamalar vardır. Bunlar: temizlik seviyesinin tespiti, görevlendirme, metotlara karar verme, araçların temini, takip ve kontrol listeleri hazırlamak. Hedef ise bütün çalışma alanlarını temiz aydınlık tutarak çalışanların moralini yükseltmek.

4.Standartlaştırma (SEIKETSU): Ulaşılan sistemin sürekli bir sisteme gelmesini sağlamak.

5.Sahiplen-sistemi koru (SHITSUKE): Çalışmaların sonucunu her fırsatta anlatmak, örneklerle desteklemek ve korumak.

Şirketimiz, çalışma alanlarında sistemli ve sürekli temizlik ve düzeni sağlamak için talepte bulunan firmalara büyük bir düzen anlayışı getiren 5S Sistemi'ni tanıtıp uygulamaktır. Sürekli iyileştirme felsefesi baz alan 5S Sistemi, işletmelerde düzenli bir çalışma ortamı oluşturmaya hizmet eden bir anlayıştır.

 

Copyright © Z Dijital Yönetim Danışmanlığı 1993-2017 © Tüm hakları saklıdır.

Yandex.Metrica