ARGEMEMORY

·        Ay, hafta, gün bazlı olarak görev ve görevlendirme süreçleri ve takibi

·        Görev ve görevlendirmelere ait alt görev süreçlerinin yönetimi

·        Verilen görevleri liste halinde görebilme ve raporlama

·        Kurumsal Hafıza yaratacak WhatsApp eşdeğer uygulaması

·        Dinamik olarak mevzuat raporları oluşturma ve raporlama

·        Dinamik personel tanımlama

·        Personel listesini excele aktarabilme

·        Personel ücret bordro dinamik yapıda oluşturma

·        Dinamik olarak ayrıntılı bordro çalışma günleri oluşturma

·        Dinamik ücret bordro bilgileri veri girişi ve detay raporlama


                     


·        PDKS verilerini harici yazılımlara entegrasyon ile otomatik çekme ve raporlama

·        Bordro/PDKS bilgileri doğrultusunda tüm istisna hesapları ve raporlama

·        PDKS giriş çıkışı otomatik olarak tanımlama ve raporlama

·        PDKS verilerini haftalık bazda görebilme ve raporlayabilme

·        Personel izin süreç yönetimi

·        Proje / alt proje tanımlama ve ayrıntılarını görebilme

·        Projelere ait iş paketleri tanımlama, ayrıntılarını görebilme ve raporlama

·        MS Project tasarımında PROJECTMEMORY ile proje süreçlerinin detay takibi

·        Mevzuat Kapsamında tüm proje süreçlerinin anlık raporlaması

·        Projelere ait dinamik yapıda reel ve planlanan bütçeleri tanımlama ve raporlama

·        Proje bazında personellerin reel ve planlanan adam/ay oranları raporları

·        Proje bazında personel giderleri otomatik raporlama

·        Dinamik yapıda proje ve alt projelere ait otomatik gant şeması gösterimi

·        Dinamik yapıda TÜBİTAK proje mali raporları

·        Dinamik yapıda proje açılış ve kapanış raporları (1501,1507,1509,1510 kod.prg)
·        Reel ve planlanan adam/ay raporları

·        Fatura ile depodan malzeme çekme, depo süreç yönetimi

·        Amortismanların proje bazında dağılımları ve detay raporlama

·        Amortisman maliyetlerini tanımlayabilme

·        Sabit ve diğer genel giderleri tanımlayabilme ve projelere atama

·        Merkez bünyesinde kullanılan ve bulunan cihaz ve lisansların takibi ve raporlaması

·        Etkinlik listesi tanımlama ve detaylı süreç takibi

·        Kurumsal hafıza ile sürecin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin tanımı ve raporlaması

·        Dinamik yapıda organizasyon şeması oluşturabilme

·        İş birliği yapılan kurumları tanımlanması ayrıntılı raporlanması

·        Fikri ve sinai mülkiyet listesi tanımlama ve raporlama

·        PDKS giriş çıkışlarını dinamik yapıda tanımlama

·        PDKS ve bordro verilerinin excel ortamından dinamik yapıda sisteme aktarılması
·        Ödül ve öneri sisteminin tüm süreçlerini yönetebilme

·        Dışarıda geçirilen süreler ile ilgili süreç yönetimi ve otomatik form oluşturma

·        Kurumsal hafıza modülü ile harici dosya detay yönetimi

·        Tüm rapor ve ekran görüntülerinin excele aktarımı ve yazıcı entegrasyonu

·        Mevzuat kapsamında tüm raporların otomatik formlara aktarımı

·        Personellerin performans yönetimi ve raporlaması


Copyright © Z Dijital Yönetim Danışmanlığı 1993-2017 © Tüm hakları saklıdır.

Yandex.Metrica