ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi, "çiftlikten çatala" kadar gıda zincirindeki tüm organizasyonları kapsayan bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gıda güvenliği ve hijyen gereksinimlerini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi nedir?

ISO 22000 standardı, ekipman üreticileri, ambalaj malzemeleri, temizlik maddeleri, katkı maddeleri ve katkı maddeleri gibi birbiriyle ilişkili kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm gıda zincirindeki tüm işler için geçerli olan uluslararası bir gıda güvenliği standartlarıdır.

ISO 22000: 2005 aynı zamanda kalite yönetim sistemini (örneğin ISO 9001) ve bunların gıda güvenliği yönetim sistemini entegre etmek isteyen şirketler içindir .

Standart gıda zincirinde gıda güvenliği sağlamak için genel olarak kabul gören temel unsurları bir araya getirir; bunlara aşağıdakiler dahildir:

·        Etkileşimli iletişim

·        Sistem Yönetimi

·        Önceden şart koşulan programlar ve HACCP planları yoluyla gıda güvenliği risklerinin kontrolü

·        Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi

ISO 22000'in yararları nelerdir?

·       Firmanıza uluslararası piyasada ve iç piyasada rekabet gücünün artmasını sağlar.

·       Kaynak kontrolü daha etkin yapılarak maliyetlerde azalmalar tespit edilir.

·        Hizmet ve ürün kalitesinde ölçülebilir düzelme elde edilir.

·        Hesap verebilirlik ve sorumluluklar etrafında şeffaflığı tanıtmak

·        Sistemlerinizi sürekli iyileştirilmesini olanak sağlayarak ve güncell kalmanızı sağlar.

Yandex.Metrica