ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, yaklaşık 130 ülkeyi temsil eden ulusal standartlar birimleri federasyonu olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen uluslararası bir kalite standardıdır.


ISO 9001, küçük ölçekli aile işletmeleri ile dünyanın en büyük şirketleri ve devlet kurumlarına kadar her tür ve boyuttaki kuruluşa uygulanabilir. İş performansı geliştirmeyi sağlayacak müşteri odaklı bir işletme yönetim sistemi için yapılandırılmış ancak esnek bir çerçeve sağlar.

 
ISO 9001, standardın gereklilikleri dahilinde bulunan ve organizasyonel performansı artırmak için uygulanabilen aşağıdaki sekiz Kalite Yönetim İlkelerine dayanmaktadır:

 
• Müşteri Odaklılığı 
• Liderlik        
• Kişilerin Katılımı 
• Süreç Yaklaşımı 
• Yönetimde Sistem Yaklaşımı 
• Sürekli Gelişim 
• Karar Verme Hakkındaki Gerçekçi Yaklaşım 
• Karşılıklı yararlı tedarikçi ilişkileri

 
ISO 9001, süreçlerini belirleme, rol ve sorumlulukları tanımlama, politikalar ve hedefler, dokümantasyon gereklilikleri, müşteri gereksinimlerini anlama ve bunları karşılama önemi, iletişim, kaynak gereksinimleri, eğitim, ürün ve süreç planlama, tasarım gibi bir organizasyonun faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsar Üretim ve servis, ürün ve süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi, müşteri memnuniyeti, iç denetim, yönetim gözden geçirme ve iyileştirme süreçleri.

                                                                                                                          
ISO 9001’ in Yararları Nelerdir? 

• Geliştirilmiş finansal performans, ISO 9001 sertifikalı şirketlerin, sertifikalı olmayan şirketlerden daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor 
• Rollerini ve çalışmalarının kaliteyi nasıl etkilediğini anlayan motive personel 
• Geliştirilmiş ürün ve hizmet. Memnun kalmış müşteriler
• Daha az atık (hem zaman hem de malzeme), artan üretkenlik, verimlilik ve maliyet tasarrufuyla sonuçlanan iyileştirilmiş yönetim ve operasyonel süreçler

• Müşteri ve tedarikçi ilişkilerini geliştirme

• Hem kalite hem de fiyat açısından küresel olarak rekabet edebilme 

• İyileştirilmiş çalışan morali 

• Yeni pazarlara erişim 

• Geliştirilmiş yönetim kontrolü

Yandex.Metrica